powrót do strony głównej >>

Lingwistyka matematyczna, analiza składniowa

Formalizm bezkontekstowych gramatyk generacyjnych Chomsky'ego
Copyright © 2004   Robert Nowotniak

Na tej stronie znajdziesz translator zbioru reguł produkcji dowolnej bezkontekstowej i deterministycznej gramatyki, podanego w postaci metajęzyka BNF, na struktury grafowe, sterujące ogólnym analizatorem syntaktycznym. Możesz zobaczyć wygenerowany graf, sterujący analizatorem ogólnym, a także sprawdzić determinizm podanej gramatyki (problem pustego słowa, lewostronne rekurencje). Ściąga z BNF'u znajduje się na dole tej strony. Jednostkami leksykalnymi są tu pojedyncze znaki.

Kilka przykładów:

Jeśli chcesz sprawdzić działanie dla gotowej gramatyki i zdania, to są one wpisana poniżej. Możesz także wpisać własną gramatykę. Kliknij tutaj, by wyczyścić poniższe pola.

Wpisz zbiór reguł produkcji w BNF:


Napis, którego przynależność do języka sprawdzić:

Generuj schemat grafu.
Sprawdź, czy gramatyka jest deterministyczna.
Zbiór reguł produkcji, oczekiwany przez analizator, musi być prawidłowym
zdaniem, należącym do metajęzyka BNF, określonego następująco:
<Sigma>    ::= <Gramatyka> [ '.' <NowaLinia> ]
<Gramatyka>  ::= <Prod> <Reszta>
<Reszta>    ::= [ <NowaLinia> ( <Gramatyka> | PUSTE ) ]
<Prod>     ::= <W> "<" <Ident> ">" <W> "::=" <W> <Wyrazenie>
<Wyrazenie>  ::= <Skladnik> { "|" <W> <Skladnik> }
<Skladnik>   ::= <Czynnik> { <Czynnik> }
<Czynnik>   ::= "<" <Ident> ">" <W> | <Lancuch> <W> |
                    <JedenZnak> <W> |
            "(" <W> <Wyrazenie> <W> ")" <W> |
            "[" <W> <Wyrazenie> <W> "]" <W> |
            "{" <W> <Wyrazenie> <W> "}" <W> |
                      "PUSTE" <W>
<Ident>    ::= <Literka> { <Literka> | <Cyfra> }
<Lancuch>   ::= '"' { <NieCudzyslow> } '"'
<JedenZnak>  ::= ''' <DowolnyZnak> '''
<NieCudzyslow> ::= znak o kodzie z przedzialu 1 - 33 lub 35 - 255
<Literka>   ::= "a" | ..... | "z" | "A" | ..... | "Z" 
<NowaLinia>  ::= Znak nowej linii
<Cyfra>    ::= '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9' 
<DowolnyZnak> ::= znak o kodzie z przedzialu 1 - 255
<SPC>     ::= ' '
<W>      ::= { <SPC> }


Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak działa analizator i ta strona, to tutaj możesz pobrać cały kod źródłowy (język Ada95 i PHP):
ling.tgz       Rozmiar: 83.21 KB       Suma kontrolna: ae8f62569d24412fd9e929db878b0af0
Copyright © Robert Nowotniak
3 stycznia 2004