Różne stare prace

Logika matematyczna – rachunek zdań (2004)

Aplikacja webowa do sprawdzania, czy podane zdanie logiczne jest tautologią lub sprzecznością. Wyświetla tabelę prawdy podanego wyrażenia. Wprowadziłem wiele podstawowych tautologii, których prawdziwość można łatwo zweryfikować. Zamieściłem także kod źródłowy programu (Ada95, PHP).
więcej…

Minimalizacja formuł boolowskich (2004)

Kolejna aplikacja webowa z powyższej serii. Służy do minimalizowania formuł boolowskich za pomocą algorytmu Quine’a-McCluskey’a. Jest to często używane w elektrotechnice przy używaniu bramek logicznych. Tym razem aplikacja jest napisana w języku C i PHP.
więcej…

Lingwistyka matematyczna (2004)

Stworzyłem działający on-line analizator składniowy gramatyk bezkontekstowych, sterowany składnią i prezentujący graf sterujący analizatorem ogólnym. Udostępniłem również kod aplikacji (napisanej w języku Ada 95) i interfejs webowy w PHP.
więcej…

Vim

Moje porady do edytora Vi IMproved (2004)

Edytor Vim jest bardzo potężnym narzędziem, które ma długą historię i którego używam z przyjemnością od bardzo dawna — gdy jeszcze posiadałem komputer Amiga. Opisałem na tej stronie kilka moich porad, które znacznie ułatwiają pracę osobie, chcącej poznać w pełni możliwości tego programu.
więcej…

Pięciu filozofów

Problem pięciu filozofów (2006)

Applet prezentujący klasyczny problem pięciu filozofów. Jest to klasyczne zagadnienie z zakresu programowania współbieżnego i synchronizacji zadań.
więcej…


Różne stare programy

RobPaint 2005/05/11    RobPaint.tgz Program, który napisałem w ciągu jednego tygodnia, podczas nauki Javy, mimo to mocno rozbudowany. Ma wszystko to, co zwykły MS Paint©, a także warstwy, przenikanie, rysowanie teksturą, dowolnym gradientem, różne opcje pędzli, filtry graficzne (np. rozmycie, wykrywanie krawędzi i inne), a nawet także rysowanie fraktali: L-Systemów.
MorsePing 2002/10/26    MorsePing.c Zwykły program do komunikacji przez sieć, ale komunikaty są przekazywane za pomocą wypingowywania ich treści w alfabecie Morse’a (ICMP Ping).
dnsp 2002/07/22    dnspenetrate.c Program wyświetla informacje DNS o podanej strefie, przelicza CIDR, ustala wersję serwera nazw.
pola-fizyczne 2004/09/30    pola_fizyczne.tgz Wyświetla linie pól fizycznych wokół podanego układu źródeł. To trochę ułatwia wyobrażenie sobie natężeń w różnych punktach przestrzeni.
reminder 2003/03/22    reminder.c Program do przypominania o różnych rzeczach. Oparty o cron(8). O odpowiedniej porze przełącza na VT z zaplanowaną informacją.
AdaVim 2003/10/10    AdaVim.tgz Mój plugin do edytora Vim ułatwiający programowanie w Ada95. M.in. przyśpiesza wpisywanie konstrukcji języka, upodabnia interfejs do AdaGide, daje identyczny pasek narzędziowy, statystykę kodu i kilka innych rzeczy. Kod wymaga wprowadzenia porządku.
2005/08/04     vimqrc-pl.tex vimqrc-pl.pdf vimqrc-pl.dvi Przygotowałem polskie tłumaczenie krótkiej karty pomocy (ang. quick reference) do edytora Vim, napisanej przez Laurent Gregoire.
2007/09/06     qmail-1.03-rob-patchset.patch Mój patchset na qmail-1.03 z paczki źródłowej debiana (qmail-src). Dodaje qmail-smtpd-auth 0.5.7 (bez CRAM5), qmail custom error (z simscana), chkuser 2.0 + drobne poprawki.
2006/04/22     ajaxCompletion.tgz Prosty kod w JavaScript służący do tworzenia dynamicznej wyskakującej listy podpowiedzi dla danego pola formularza, w zależności od początkowych liter. Działa to w modelu AJAX (XmlHttpRequest). Załączony plik w PHP pokazuje, jak plik XML z listą podpowiedzi może być generowany na podstawie zawartośći bazy danych. Przetestowane na Firefox oraz IE 6.
2007/02/05     php-upload.tgz Skrypt służący do uploadu plików na stronie w aplikacjach webowych w PHP.
2005/11/19    gallery.tgz Prosty skrypt w bash’u, którym generuję galerie (przykład) zdjęć (miniatury, parametry zdjęcia) na stronę, w PHP. Wymaga exiftags(1) i ImageMagick(1).
2005/09/05    quakeirc.pl Bot na IRC, służący temu, aby podczas gry w Western Q3 z użytkownikami Gentoo logi i rozmowy z gry były przesyłane na odpowiedni kanał sieci freenode.
2001/12/09    6scanner.c Bardzo prosty skaner portów w IPv6. Moja pierwsza próba z przyjrzenia się temu protokołowi.
2004/08/02    showtree.tgz Często gdy jest potrzeba ujrzeć konstrukcję jakiejś drzewiastej struktury danych (np. wyrażenie matematyczne), pisze się prosty program, który to zrobi za pomocą wcięć. Programik Showtree pokaże taką strukturę w bardziej drzewiasty sposób.
2003/01/02    PAM-loginonce.c Czy jest sens podawać swoje hasło kilkanaście razy, logując się lokalnie na wirtualnych terminalach pod Linuksem? Ten moduł PAM pozwala się logować na konsoli bez podawania hasła, jeśli już się jest zalogowanym.
2002/12/03    chpass.c Program służący do zmiany hasła użytkownika w trybie wsadowym, otwierając pseudoterminal.
2003/09/29    microwars.c Kod mojego zawodnika na Internetowy Turniej Programów Walczących 2003.
200?/??/??    zsh-cd-plugin Bardzo wygodny skryptk dla powłoki zsh. cd <archiwum> – rozpakowuje plik i wchodzi do nowego katalogu.
2002/08/10    rproxy.c Prosty, tunelujący serwer proxy HTTP.
2003/06/18    Xonfocus.c Wygodny i szybki sposób uruchamiania X11. Serwer jest uruchomiony bezpośrednio przez xinit w chwili pierwszego przełączenia się na vt 10 z pominięciem xdm i wrapperów.
2006/03/10    subversion-mail Skrypt służący do automatycznego wysyłania maili z powiadomieniami o aktualizacjach w repozytoriach Subversion.
2006/12/02    velog.c Moduł jądra służący do logowania syscall’i execve(2) wewnątrz vserverów. Testowany na jądrze 2.6.18.2-grsec2.1.9-vs2.1.1, na 64-bitowym hoście (x86_64) i 32- i 64-bitowych gościach.

Moje różne pliki konfiguracyjne