W tym układzie jako obraz wejściowy została użyta bitmapa ze zbiorem Mandelbrota. Po 6 cyklach widać, że uzyskany fraktal to krzywa Kocha.